Επιστροφές

Όροι επιστροφής
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους.

Επιστροφή Μη Ελαττωματικών Προϊόντων
Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος στο χώρο του. Η ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από τον courier στην απόδειξη παραλαβής. Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν, σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής, κ.ο.κ.).

Το προϊόν εάν δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση δική του. Σε περίπτωση αλλαγής μεγέθους, σχεδίου, χρώματος ο πελάτης αποστέλλει το εν λόγω προϊόν στην εταιρεία μας και το νέο προϊόν αποστέλλεται με χρέωση στον πελάτη.


Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρεία μας πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά κ.λ.π. τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης και του κόστους επιστροφής του προϊόντος καθώς επίσης και τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος. Οι όροι επιστροφής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που προαναφέραμε. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής, κ.ο.κ.)


Διεύθυνση Επιστροφής

Κυριακή Αρώνη
Άγγελου Σικελιανού 4-6
Αθήνα 115 25
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 6713879
Email: info@contigogreece.gr